Comunicació i posicionament

COMUNICACIÓ

Donem suport a la comunicació i reforcem la reputació de les nostres empreses sòcies

Pràctiques d'èxit

Divulgación de pràctiques d'èxit

Sostenibilitat

Coneixement i opinionés en matèria de sostenibilitat

Difusió

Difusió de les accions i iniciatives del club i les empreses sòcies

LINKEDIN CE/R+S

ACTUALITAT

Què fan les nostres empreses associades?

Consumo responsable

12.2 D’ací a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficiens dels recursos naturals.

12.6 Encoratjar a les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, al fet que adopten pràctiques sostenibles i incorporen informació sobre la sostenibilitat en la seua cicaixò de presentació d’informes.

12.8 D’ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa.

17.16 Millorar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples parts interessades que mobilitzen i intercanvien coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, a fi de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament.

17.17 Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Skip to content