Formació en sostenibilitat

COMPETÈNCIES I EINES

Dotem a les persones professionals per a la transformació sostenible de les seues companyies

Establir un pla de sostenibilitat i integrar-lo en l’estratègia general de les empreses, requereix formació i eines específiques que doten als equips de les capacitats necessàries per a fer aquests treballs de manera eficaç.

En tractar-se de qüestions noves, en un mercat canviant tant per tendències com per la regulació present i futura; és necessari proveir de formació i informació actualitzada a les empreses sòcies del Club, que a més siga eminentment pràctica.

En un context en constant evolució i canvi, les empreses necessiten disposar d’informació actualitzada, que els permeta donar resposta, adaptar-se i millorar en els seus objectius de sostenibilitat, així com continuar sent competitives.

Programes

Com a part del seu compromís d’impuls a la professionalització en l’àmbit de la sostenibilitat i la responsabilitat social, el Club desenvolupa programes que dota de competències i eines a les persones professionals per a la transformació sostenible de les seues companyies, combinant la formació teòrica i pràctica; amb professorat de primer nivell.

Hem desenvolupat quatre edicions del Màster en Responsabilitat Corporativa i Sostenibilitat en col·laboració amb la Universitat Europea de València, dotant de formació i competències en sostenibilitat a més de 60 professionals de les nostres empreses associades i altres grups d’interés .

4.3  D’ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria.

Consumo responsable 12.2 D’ací a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 12.5 D’ací a 2030, reduir considerablement la generació de deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 12.6 Encoratjar a les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, al fet que adopten pràctiques sostenibles i incorporen informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

12.8 D’ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa.

Skip to content