Lideratge Sostenible

II Congreso ADVANCE/R+S

II Congreso ADVANCE/R+S

II Congreso ADVANCE/R+S

1 y 2 de junio de 2023
II Congreso ADVANCE/R+S
II CONGRÉS D'EMPRESES RESPONSABLES I SOSTENIBLES

AdvanCE/R+S

Destaquem la implementació de la sostenibilitat en els models de gestió del teixit empresarial valencià, així com la seua aposta per la innovación social i mediambiental.

El Club l'integren empreses líders en el seu compromís amb la sostenibilitat, però també aquelles que estan fent els seus primers passos.

ADVANCE/R+S, el Congrés Internacional d'Empreses Responsables i Sostenibles localitza en cada edició les millors pràctiques en matèria de sostenibilitat, unint en un mateix espai a empreses, persones expertes, institucions i grups d'interés.

5.5 Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

10.2 D’ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Consumo responsable

12.2 D’ací a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficiens dels recursos naturals.

12.6 Encoratjar a les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, al fet que adopten pràctiques sostenibles i incorporen informació sobre la sostenibilitat en la seua cicaixò de presentació d’informes.

12.8 D’ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa.

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els països.

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals.

13.3 Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.

I Congreso ADVANCE/R+S

I Congreso ADVANCE/R+S

I Congreso ADVANCE/R+S

¿Conoces el I Congreso Internacional de Empresas Responsables y Sostenibles?
I Congreso ADVANCE/R+S
Skip to content