Trobades sostenibles

En un context en constant evolució i canvi, les empreses necessiten disposar d’informació actualitzada, que els permeta donar resposta, adaptar-se i millorar en els seus objectius de sostenibilitat, així com continuar sent competitives.

4.4  D’ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball decent i l’emprenedoria

8.2  Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant-se en els sectors amb gran valor afegit i un uso intensiu de la mà d’obra.

8.4 Millorar progressivament, d’ací a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, conforme al Marc Decennal de Programes sobre modalitats de Consum i Producció Sostenibles, començant pels països desenvolupats.

9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, d’ací a 2030, augmentar significativament la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte intern brut, d’acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aqueixa contribució en els països menys avançats.

9.4 D’ací a 2030, modernitzar la infraestructura i reconvertir les indústries perquè siguen sostenibles, utilitzant els recursos amb major eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racionals, i aconseguint que tots els països prenguen mesures d’acord amb les seues capacitats respectives.

Consumo responsable

12.2 D’ací a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficiens dels recursos naturals.

12.5 D’ací a 2030, reduir considerablement la generació de residus mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.6 Encoratjar a les empreses, especialment les grans empreses i les empreses transnacionals, al fet que adopten pràctiques sostenibles i incorporen informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentación d’informes.

12.8 D’ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb la naturalesa.

17.14 Millorar la coherència de les polítiques per al desenvolupament sostenible.

17.15 Respectar el marge normatiu i el lideratge de cada país per a establir i aplicar polítiques d’erradicació de la pobreza i desenvolupament sostenible.

17.16 Millorar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzen i intercanvien coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, a fi de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament.

17.17 Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Skip to content