Acció social i mediambiental

Reforcem el compromís i l'impacte social i mediambiental del sector empresarial

En la seua contribució al desenvolupament sostenible, el Club promou la realització de projectes socials i mediambientals conjunts, per a multiplicar l’abast i els impactes positius, que generen valor afegit en l’entorn i les persones, especialment en col·lectius en situació de vulnerabilitat.

 
Projecte

Casa Caridad, casa eficient

Quantitat concedida

5.000 euros

Descripció

El CE/R+S amb la col·laboració de l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN) donen suport al projecte ‘Casa Caridad, casa eficient’, que té com a objectiu la implantació de mesures de millora de l’eficiència energètica i la integració de tecnologies netes en la seu de l’ONG, edifici centenari situat en el Passeig de la Petxina de València i centrat en l’atenció a persones sense llar i en risc d’exclusió social. Amb el propòsit de combatre la pobresa energètica i l’exclusió social a través de la implantació de mesures de millora de l’eficiència.

Activitats realitzades

Auditoria energètica de l’edifici de Casa Caridad. Facilitació i coordinació dels treballs de les empreses que estan col·laborant directament en el projecte. Finançament de la primera de les tres fases que inclou: auditoria, optimització de la potència dels tres subministraments, reparació i posada en marxa de la instal·lació solar tèrmica, instal·lació de xicotets aïllaments en les finestres del menjador i d’atomitzadors en les aixetes del centre. Impartició de sessions de formació i assessorament, dirigides tant a empleats de l’organització assistencial com a les persones a les quals dona suport, orientades a la racionalització i reducció de consums en el funcionament diari de Casa Caridad.

Impacte

Reducció de costos energètics = més recursos disponibles = més persones necessitades ateses. En 2019, s’ha executat la primera fase del projecte ‘Casa Caridad, casa eficient’, que inclou l’auditoria energètica -coordinada per General i en la qual han participat de manera directa Hidraqua, Barri La Pineda, Triangle Real Estate Management i Ètica-; l’optimització de la potència dels tres subministraments –aigua, gas i electricitat-; la reparació i posada en marxa de la instal·lació solar tèrmica situada en el terrat de l’edifici –que està formada per 8 plaques i el rendiment de les quals s’ha incrementat de manera considerable-, i la instal·lació d’atomitzadors en les aixetes del centre -coberta per Hidraqua-. Amb elles, s’ha aconseguit un estalvi anual potencial en energia estimat en uns 7.400 euros a l’any, entorn del 9,6% del total, al mateix temps que el descens en emissions de CO a l’atmosfera es calcula en 9,32 tones a l’any.

 

 

Projecte

Regala’ns el teu somriure

Quantitat concedida:

5.000 euros

Descripció

Publicació d’un conte de l’escriptora i il·lustradora Mónica Bordanova, en el qual s’explica, de manera molt senzilla, què és el càncer i les seues fases; dos ninots amb forma de coixí, ‘Martín’ i ‘Lola’, un xiquet i una xiqueta que formen part de la imatge de l’Associació i són els protagonistes del conte, i una motxilla per a poder portar-los. ‘Martín’ i ‘Lola’ són recursos que poden contribuir a aquesta estabilitat, actuant com un objecte facilitador que pot permetre al xiquet, durant la intervenció terapèutica, véncer les seues pors, servint de pont entre la fantasia i la realitat; afavorir l’expressió emocional; mantindre una comunicació oberta i honesta, i reduir l’ansietat, millorant la seua adaptació en els ingressos hospitalaris i aclarint dubtes sobre el procés de la malaltia. A més, es tracta d’un element a través del que detectar i previndre algunes patologies en el comportament futur dels xiquets.

Activitats realitzades

Elaboració d’una sèrie de materials d’acolliment centrats en els personatges de ‘Martín’ i ‘Lola’, que ajudaran els xiquets i adolescents recentment diagnosticats a entendre què els està passant, afrontar les seues pors, afavorint la seua expressió emocional i la normalització de la seua vida.

Impacte

S’han elaborat 200 unitats del material d’acolliment, que es van repartir en tota la Comunitat Valenciana: un terç anirà a Alacant; entorn de l’11%, a Castelló, i la resta, correspon a València –ja que a Castelló no hi ha hospital de referència infantil i els casos es remeten als de València-.

 
 

 

 
 

 

Albufera Blue Carbon

Coneixes el projecte “Albufera Blue Carbon”? Compensa la teua petjada de carboni en un dels parcs naturals més emblemàtics de la nostra comunitat, generant impacte local. VEURE PROJECTE

5.5 Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política, econòmica i pública.

10.2 D’ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició..

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els països.

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals.

13.3 Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.

15.5 Adoptar mesures urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, detindre la pèrdua de la diversitat biològica i, per a 2030, protegir les espècies amenaçades i evitar la seua extinció.

17.16 Millorar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzen i intercanvien coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, a fi de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament.

17.17 Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Ves al contingut