Suma't

37 empreses associades

+ 40 persones
Xarxa Alumni

SUMA'T

Per què sumar-te a la transformació sostenible?

Difusió de bones pràctiques empresarials

Aliances estratègiques i treball col·laboratiu

Formació i informació entorn de novetats en matèria de sostenibilitat

Posicionament i reputació

Adaptació a l'evolució normativa

Engagement

Generació de valor compartit

Requisits

Empresa local

Ser una empresa amb seu o activitat significativa a la Comunitat Valenciana

Model de negoci

Tindre un model de negoci que aposte per l'ètica i la sostenibilitat

Informe sostenibilitat

Elaborar un informe en matèria de sostenibilitat o comprometre's a fer-lo en dos anys després de la incorporació

Sense sancions

No haver rebut sancions per qüestions mediambientals o socials

Aval

Comptar amb l'aval de dues empreses membre del Club

Pagament de quotes

Atendre el pagament de les quotes establides a cada moment

Tràmit d'admissió

Carta de motivació

Carta de motivació signada per representant legal i dirigida a la Junta Directiva en la qual es faça constar:

L'interés per integrar-se en el CE/R+S.. 

La voluntat inequívoca de complir els Estatuts.

Dades de contacte a l'efecte de comunicacions i registre.

01
Carta de motivació

Qüestionari

Respondre al qüestionari que es facilita
02
Qüestionari

Sol·licitud

Emplenar el format de sol·licitud d'adhesió
03
Sol·licitud

Aval

Presentar la carta d'aval de dues empreses associades
04
Aval

*La sol·licitud serà revisada i, si escau, aprovada per la Junta Directiva del Club i ratificada per l’assemblea general.

Pots sol·licitar més informació en info@cerscv.org

Skip to content