CE/R+S en xifres

+ 40
Empreses associades
1
Projecte de descarbonització en l'Albufera
6
Projectes de suport al tercer sector
+ 40
Esdeveniments i trobades en matèria de sostenibilitat
+ 20
Aliances amb entitats del sector públic, privat i del tercer sector
4
Edicions del Máster de RSC i Sostenibilitat amb la UEV
10
Contribucions a ODS prioritzats
+ 2000
Seguidors en LinkedIN
+ 40
Persones Xarxa Alumni
Ves al contingut