Representació institucional i aliances

PRESENTEM Al CLUB I ELS INTERESSOS DE LES SEUES EMPRESES

Representem al Club i els interessos de les seues empreses davant organismes públics i privats; com a grup d'interés de referència en el sector empresarial

La interlocució i les relacions amb l’administració són fonamentals per al posicionament del Club com a referent; alhora que generem valor afegit a les nostres empreses comptant amb informació que els permet avançar canvis en les seues estratègies i metodologies de treball.

Facilitem la generació de sinergies amb altres entitats amb les quals el CE/R+S comparteix objectius i valors. Conjuminar esforços en l’assoliment de metes afavoreix la seua consecució, així com la capacitat de transformació cap a un teixit productiu sostenible.

Participem en:

Comisión de Responsabilidad Social de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)

Comisión de RSE de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Consejo Valenciano de RSC

Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana

Patronato de ADEIT Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València

Estrategia de innovación social y urbana, Missions València 2030

Filiacions

Aliances

16.6 Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparentes que rendisquen comptes.

16.7 Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguen a les necessitats.

16.10b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.

17.16 Millorar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzen i intercanvien coneixements, especialització, tecnologia i recursos financers, a fi de donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, particularment els països en desenvolupament.

17.17 Fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies de obtenció de recursos de les aliances.

Skip to content